Startsidan » | Samtliga listor » | Uppdatera » | Kryssregler » | Nya Svenska fågellistan » | Om kryssavdelningen » | www.club300.se

Redovisning av detaljerad Sverigelista

Börja med att mata in ditt medlemsnummer så att vi kan hitta rätt uppgifter på dig.

Medlemsnummer:

I och med att jag rapporterar in mina kryssuppgifter samtycker jag till att mitt namn, min postadress och mina kryssuppgifter (inkl. skamarter och 300:e art) läggs ut på Club 300:s hemsida.

Club 300s styrelse ansvarar för insamlade uppgifter.