Startsidan » | Samtliga listor » | Uppdatera » | Kryssregler » | Nya Svenska fågellistan » | Om kryssavdelningen » | www.club300.se

Referensverk som använts till regionbeskrivningarna

Inom citattecken står vad de ofta kallas i dagligt tal.

"BWP"
Cramp, S. (ed.),Handbook of the Birds of Europe, the Middle East, and North Africa: The Birds of the Western Palearctic. Oxford University Press, 1977-1994

"Beaman"
Beaman, M. Palearctic Birds. A Checklist of the Birds of Europe, North Africa and Asia north of the foothills of the Himalayas. Harrier Publications, 1994.

"Holarktislistan"
Holarktis fåglar. SOF:s officiella svenska namnlista med vetenskapliga och engelska namn. Red: Kjellén, N. & Olsson, U. Vår Fågelvärld, supplement nr 23. SOF, Stockholm, 1995. Uppdateras numera av SOF:s Taxonomikommitté, URL: http://www.sofnet.org/tk/ det är alltid den senaste versionen här som gäller för kryssreglerna.

"Clements världslista"
Clements, J.F. The Clements Checklist of the Birds of the World. Christopher Helm, London, 2007.
Men onlineversionen i excel är mer uppdaterad och är den som ska följas, finns nerladdningsbar på: http://www.birds.cornell.edu/clementschecklist/

Raffaele, H et al. Birds of the West Indies. Christopher Helm, London, 2003 (karta sidan 6).

Nationalencyklopedin. Band 1-20 + Suppl. I-III. Bra Böcker, 1989-2000.

Times World Atlas. 1994.

ABA:s checklist URL: http://www.aba.org/checklist/

Erling Jirle, Lund, augusti 2012.


© Håkan Olsson

© Club300 Till toppen av sidan
CLUB300