Startsidan » | Samtliga listor » | Uppdatera » | Kryssregler » | Nya Svenska fågellistan » | Om kryssavdelningen » | www.club300.se

Fynd av uppdelade arter Tk 2019.


Knölsvärta delas upp i:


Amerikansk knölsvärta - 3 fynd
1.: Röder, Uppland 13/5 2017
2. Svenska Högarna, Uppland 14/5–28/6 2017
3. Svenska Högarna, Uppland 14–26/5 2018 (2 ex.)
Totalt: 3 fynd

Sibirisk knölsvärta - 6 fynd
1.: Utlängan, Blekinge 3/5 2012, 5/5 2014 och 25/4 2015
2. Skummeslövsstrand, Halland 10–28/3 2018 (ej behandlad av Rk)
3. Hornsudden, Öland 26/4 2018 (ej behandlad av Rk)
4. Hörnefors, Västerbotten 4–14/5 2018 (ej behandlad av Rk)
5. Degerhamn, Öland 26/5 2018 (ej behandlad av Rk)
6. Laholmsbukten, Halland 1-7 mars 2019 (ej behandlad av Rk)
Totalt: 6 fynd godkända.

Vitgumpad buskskvätta delas upp i:


Amurbuskskvätta - 3 fynd
1.: Ottenby, Öland (10–11 okt 2015)
2. Falsterbo, Skåne (20 sep 2016)
[Även 1 död Landsort, Södermanland (2 okt 2008)]
Totalt: 3 fynd

Vitgumpad buskskvätta (samtliga godkända fynd är av rasen hemprichii): - 5 fynd
1.: Eftra, Halland (27 maj 2008)
2. Gotska Sandön, Gotland (6 juni 2010)
3. Lerhamn, Skåne (2-5 nov, 2011)
4. Morups tånge, Halland (15-16 apr 2014)
5. Torslandaviken, Bohuslän (2 jun 2016)
Totalt: 5 fynd godkända.

Därtill finns det många fynd av obestämd amur/vitgumpad buskskvätta, dessa fynd kommer att plockas bort om de inte går att placera i något av fynden ovan. En genomgång av dessa görs av Rk på samma sätt som gjordes med det gjordes med rödstrupiga sångarna och presenteras när det är klart.

Medelhavsstenskvätta delas upp i:


Västlig medelhavsstenskvätta - 3 fynd
1.: Bredsjö, Västmanland 8–13/11 1996
2. Ransvik, Skåne 14/10 2009
3. Varpnäs, Värmland 1/11 2015
Totalt: 3 fynd

Östlig medelhavsstenskvätta - 6 fynd
1.: Norra Kvinneby, Öland 30/9–1/10 1990
2. Nygärde, Öland 2/6 1999
3. Ljungby, Småland 20–21/5 2003
4. Näsbybadet, Öland 14/5 2005
5. Näsbokrok, Kungsbacka 12/5 2006
6. Ottenby, Öland 9–22/6 2008
Totalt: 6 fynd godkända.

Obestämda medelhavsstenskvättor - ska strykas:
1.: Gökalv, Blekinge 6/6 1986
2. Holmsund, Västerbotten 16/10 1989
3. Eggegrund, Gästrikland 4/10 1993
4. Ottenby, Öland 31/5 2000
5. Ales stenar, Skåne 28/5 2005


© Club300 Till toppen av sidan
CLUB300